Proxecto

O proxecto Concello Dixital supón o impulso definitivo á aposta pola dixitalización que veñen realizando os concellos e administracións locais da provincia nos últimos anos.

Imos seguir traballando de forma coordinada para acelerar e alcanzar a implantación plena de todas as funcionalidades dixitais da eAdministración nos concellos e as entidades locais da provincia da Coruña. Asumimos o reto que supón impulsar e axilizar a tramitación dos expedientes electrónicos da administración local, baixo as premisas da eficacia, a seguridade e o cumprimento normativo, para mellorar a satisfacción da cidadanía cos servizos públicos.

Para iso, desenvolveremos un traballo continuo de transformación desde dentro das entidades locais, impulsando a cultura organizacional, a xestión do cambio e o fomento do talento dixital.

Objetivos

O plan terá unha duración de catro anos e ten como obxectivo lograr que as 80 Entidades Locais da provincia da Coruña adscritas ao programa na actualidade, e as futuras que se adhiran ao proxecto, convértanse en entidades dixitais, dando resposta a unha serie de retos:

  • Ofrecer total cobertura á administración electrónica, cunha plataforma dixital que soporte o 100% dos procedementos. tramitados e que se adecúe ás necesidades de todas as entidades locais da maneira máis simplificada e eficiente posible.
  • Que os usuarios das distintas entidades locais coñezan o potencial da plataforma e a usen de maneira correcta para realizar o seu traballo de maneira óptima e o máis produtiva posible, reducindo deste xeito prazos e custos.
  • Aumentar considerablemente o número de cidadáns que se comunican satisfactoriamente coas entidades locais da provincia de maneira electrónica, reducindo as cargas administrativas e baixo plena garantía dos seus dereitos e acceso á información.
  • A realización de novos desenvolvementos sobre a actual plataforma TEDEC e as súas integracións para aumentar o seu catálogo e interoperabilidade, cumprir coas novas normativas e mellorar en axilidade e produtividade.

Mejoras

A estratexia precisa da evolución continua do seu núcleo tecnolóxico, e da vixilancia do estrito cumprimento do marco xurídico-administrativo dos procedementos a plataforma soporta.  Ambas perspectivas, tecnolóxica e xurídica, están contempladas nas liñas mestras do proxecto, e materializadas nos seus equipos de Desenvolvemento e Soporte, e Asesoría Xurídica, respectivamente. 

Queremos que as nosas entidades non percorran soas este camiño á excelencia na administración electrónica. Sabemos que este reto non se consegue só desde a tecnoloxía. Necesitamos o liderado dos responsables políticos e a implicación, coñecemento e experiencia dos empregados públicos, para conseguir a transformación necesaria ata chegar a ser completamente dixitais. Xuntos alcanzaremos o obxectivo de mellorar a calidade dos servizos e responder eficientemente as necesidades da cidadanía.

Nos vindeiros catro anos imos acadar, entre todos, a plena dixitalización das entidades locais da provincia.