Entidades adheridas

Concello Dixital suma un total de 80 entidades locais adheridas, cunha clara ambición e vocación de seguir incorporando entidades da provincia ao proxecto:

70 Concellos, 5 Mancomunidades, o Consorcio das Mariñas, o Consorcio contra Incendios, o Consorcio de Turismo e Congresos, o Auditorio de Galicia, a empresa pública de Servizos Urbanos Municipais de Arteixo (SUMARTE) e a Deputación da Coruña.

Desde a seguinte ligazón podemos acceder ás sedes electrónicas das entidades locais participantes mediante un mapa interactivo que permite o acceso ás mesmas.
 

https://entidadeslocais.dacoruna.gal/opencms/es